Reklamacije

REKLAMACIJE
Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.min.ba. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.
U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu,vratiti tehnički neispravan uređaj nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.
Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).
Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.
U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.
U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.
Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.


ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA
Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom djelu su zadržana.
Izdavač je TECHNO MIN S.P. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio difuziju te prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda.

UOPŠTE

TECHNO MIN S.P  zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje min.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.
Usluge koje Vam pruža min.ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. TECHNO MIN s.p nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Iako Vam TECHNO MIN S.P. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, TECHNO MIN S.P. ne može garantovati da će usluge na min.ba odgovarati Vašim potrebama. TECHNO MIN S.P. takođe ne može garantovati da
će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail prodaja@min.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Pozovite +38763000440
Konfigurator PC konfigurator